Меню
Вашата количка

Общи условия

1. ПРЕДМЕT

Общите условия уреждат използването на този уеб сайт EUROSHOES.BG и регламентират отношенията между EUROSHOES.BG, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и всяко физическо или юридическо лице, наричано в настоящия договор КЛИЕНТ/ПОТРЕБИТЕЛ.

Страни по общите условия:

ТЪРГОВЕЦ – EUROSHOES.BG е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство,

със седалище и адрес на управление:  гр. София

телефонен номер: 088 244 1773

електронен адрес: euroshoes.bg

КЛИЕНТ / ПОТРЕБИТЕЛ - Всяко физическо или юридическо лице, което е дало своето изрично съгласие с Общите условия на /EUROSHOES.BG/ и ползва платформата за покупка на стоки“.

Чрез попълване и завършване на регистрационната форма в настоящия сайт, потребителя гарантира и декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години). Малолетни и непълнолетни физически лица нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. При завършване на настоящата поръчка, отбелязвайки отметката „Запознах се с Общите условия и ги приемам“, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали съдържанието на Общите условия и се съгласявате с тяхното използване.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Имайте предвид, че текущите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, преди всяка покупка Ви молим внимателно да прочитате актуалната им редакция.

EUROSHOES.BG си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.


2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


- ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ има правото да разглежда и поръчва наличните стоки в онлайн магазин EUROSHOES.BG.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ има пълното право да се информира за състоянието на своята поръчка.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ носи отговорността за опазване на своето потребителско име или парола, а също така за всички действия извършвани от неговия акаунт. При случай на неправомерни действия от трети лица, чрез използване на неговото потребителско име или парола, ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати своевременно цената на поръчаната стока, според регламентирания начин на онлайн магазин EUROSHOES.BG.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ е длъжен да не злоупотребява с компютърни кодове, програми, вируси и т.н., предназначени за неправомерно проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер, а още повече, да ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер. В подобни случай, лицето е задължено да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи.

- КЛИЕНТЪТ е задължен да посочи точни имена и адрес за доставка, валиден и-мейл адрес и телефон, а също така, да осигури достъп и възможност за получаване на закупената стоката от ТЪРГОВЕЦА.

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


- ТЪРГОВЕЦЪТ  няма възможността изцяло да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните от него услуги.

- ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/. 

- ТЪРГОВЕЦЪТ има възможността по всяко време, без съответстващо уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА, да прекрати предоставяните услуги във връзка с използване на уеб сайта, като той не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА или трети лица за пропуснати ползи и вреди, настъпили в следствие на прекратяването.

- ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да съхранява и използва информация, която пряко се отнася до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ / КЛИЕНТИ, независимо дали са преминали през завършване на регистрационната форма на онлайн магазина /име на магазина/.

- ТЪРГОВЕЦЪТ не носи никаква отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, заради настъпване на обстоятелства, които същия не е могъл да предвиди, например: случаи на случайни събития като проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира кукита (cookies) на устройствата, чрез които ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ достъпва сайта на /името на сайта/.4. ЛИЧНИ ДАННИ

EUROSHOES.BG е оторизиран администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ТЪРГОВЕЦА има право да използва личните данни на потребителя само и единствено за изпълнение на настоящия договор за покупка на стоки, освен в изключение на случаите, когато личните данни са изискани от държавен орган или компетентна институция. Euroshoes.bg запазва правото да използва личните данни на потребителите за маркетингови цели на компанията, без те да бъдат предоставяни на трети лица.

EUROSHOES.BGняма практика да разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат на тези Потребители/ Клиенти, които са дали изричното съгласие си за получаване на такива, чрез кликване на бутона „Съгласен съм да получавам търговски съобщения“. В последствие, този бутон може да бъде деактивиран, чрез влизане в профила на КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ.5. ПРЕДОСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Чрез текущия сайт, EUROSHOES.BG предлага на Потребителя/Клиента оферти за покупка на богат асортимент спортни и елегантни обувки.

EUROSHOES.BG си запазва правото по всяко време и без предупреждение, да извършва промени в публикуваните стоки и техните цени.

6. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

 

- КЛИЕНТЪТ / ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поръчва всякакви стоки от /името на сайта/.

- По време на поръчката, КЛИЕНТЪТ / ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има право по всяко време, да променя избраните от него стоки и услуги.

- При завършване на поръчка в онлайн магазин EUROSHOES.BG. Потребителят/Клиента влиза в договорни отношения с EUROSHOES.BG. Поръчката се оценява като завършена, при приключване на последната стъпка от процеса на закупуване на стока. 7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Договорът между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА, по смисъла на  Закона за защита на потребителите, се счита за сключен след завършване на регистрационната форма и съответната заявка за покупка на стока (завършване на поръчката).

Веднага след поръчката, Дружеството изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА имейл на посочения от него адрес, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕКЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя гаранционен документ на своите КЛИЕНТИ / ПОТРЕБИТЕЛИ за всяка закупена стока само ако същия е осигурен от производителя.

Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката. Като доказателство за гаранционните условия се използва стоковата разписка, придружаваща всеки артикул или селекция от артикули.ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА губи своето право да използва гаранционните условия за покупката при следните случаи:

-  Непотвърждаване на заявената доставка

-  Ненавременно съобщаване на очевидни дефекти на стоката при нейното получаване

-  Изтичане на срока на законната гаранция 

-  Механична или физическа повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя / Клиента 9. ДОСТАВКА


 - Доставката се извършва чрез транспортна фирма Еконт, като цената на доставката се калкулира в зависимост от локацията на клиента.

Показаните цени за доставка са приблизителни! Цените за основните ни куриерски услуги за стандартни пратки се определят от Еконт! (начина на доставка, теглото на пратката, размера на пратката и наложен платеж)

 - При получаване, стоките следва да бъдат внимателно прегледани от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. При възникнали повреди, удари и други щети, то ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА е необходимо незабавно да докладва на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

 - ТЪРГОВЕЦЪТ не носи задължение за изпълнение на поръчката ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КЛИЕНТЪТ е посочил на грешена информация за адрес, лице за контакт, телефон и други, обвързани с доставката.

 - При евентуален отказ за получаване на дадената стока, извън описани по-горе случаи, отказът на КЛИЕНТЪТ / ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за неоснователен и той е необходимо за заплати разходите за доставка и връщане на.

 - В случай, че КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения адрес, ТЪРГОВЕЦЪТ не е задължен да достави обявената стока.

 - При отказ или връщане на пратката се заплащат куриерските услуги и в двете посоки! 10. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ И ФАКТУРИРАНЕ


Всички посочени цени на предлаганите стоки в онлайн магазин EUROSHOES.BG са в български лева, включват ДДС и не включват разходи за доставка. За всеки продукт, обявен на сайта са посочени – цена на чифт.

Начин на плащане:

Единствения начин на заплащане е при доставка. Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

Фактуриране:

Фактура, при поискване, когато се прави поръчката. Данните се взимат по телефон

ТЪРГОВЕЦЪТ издава фактура на КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ само и единствено при поискване от негова страна, което той упоменава изрично във формата за поръчка. Необходимите данни на КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ, за изготвяне на фактура, се взимат по телефона.11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

 

Прехвърляне собствеността на стоките се извършва, когато ТЪРГОВЕЦА (продавача) ги предаде на КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ (купувача), след извършване на плащане от негова страна. Това се удостоверява чрез подпис върху транспортния документ, предоставен от куриера.12. РЕКЛМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ЗАКУПЕНА СТОКА

 

КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ може да предявява процес по рекламация на стока, според условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването й, при следните случаи:

- Изпращане на различен артикул от заявения

- Неточност при изпълнение на услугата

- Нарушение на физическия вид на стоката

Потребителят / Клиентът има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата Стока., но е необходимо изрично да посочи причината за отказа си. Разходите по връщането на стока са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството Адрес за връщане стоката: _____________________________________________________________Стоката може да бъде върната според следните условия и в подходящ търговски вид:

- Необходимо е стоката да бъде в оригиналната си опаковка и да няма следи от употреба, нарушен търговски вид и зацапвания.

-  ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА е необходимо да приложи стокова разписка за закупения артикул.

При констатация за дефектна стока, EUROSHOES.BG се задължава тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия или да бъде възстановена сумата за определената стока. След определен срок, ремонтирането/замяната на стоката се поема от посочените в гаранционната карта институции. Всички необходими разходи са за сметка на/име на сайта/, същите по връщане на стоката са за сметка на потребителя.13. ВАУЧЕРИ, НАМАЛЕНИЯ И ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕВсеки ПОТРЕБИТЕЛ / КЛИЕНТ има правото да използва  текущи промоции, намаления и отстъпки  в онлайн магазин EUROSHOES.BG След изтичането на този срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без ТЪРГОВЕЦЪТ да се задължава това да бъде упоменато изрично.14. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХУслугите, които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ, могат да бъдат използвани само и единствено за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не нарушават авторските права на EUROSHOES.BG.

Не се разрешава копирането на материали и снимки, поместени на текущия сайт!15. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да инсталира върху компютъра, таблета, мобилното устройство  на ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на устройството. ТЪРГОВЕЦЪТ  използва само един вид “бисквитки”, които събират статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Кукита могат да бъдат инсталирани от Доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в Платформата. Информация за случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на support.google.com/analytics/ . С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИТекущите условия могат да бъдат променяни от ТЪРГОВЕЦА по всяко време, като същия не се задължава да уведомява КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършените актуализации.

ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА бива уведомен за текущи промени, чрез напомнящо съобщение в долната част на „Общите условия“, където изрично се изписва датата на последната промяна.

ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА е задължен да проверява актуалността на „Общите условия“ преди извършване на всяка покупка!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече Политика за бисквити.